"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Tytuł operacji:

„Rozwój działalności firmy Paweł Żyrkowski AGROMART F.P.H.U. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie inspekcji dronem i pomiarów termowizyjnych oraz wzrost zatrudniania.”

Nazwa działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel operacji:

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług inspekcji dronem i pomiarów termowizyjnych poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz zatrudnienie pracownika.